Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zgromadzenia Sióśtr Św. Teresy od Dzieciątka Jazus

Lokalizacja

województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat kłodzki
gmina: Radków
miejscowość: Ścinawka Dolna

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zgromadzenia Sióśtr Św. Teresy od Dzieciątka Jazus
21 B
57-410 Ścinawka Dolna
Poczta: ŚCINAWKA ŚREDNIA
telefon: 0748736106
fax: 0748736106
strona internetowa: www.nspig.w8w.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zgromadzenia Sióśtr Św. Teresy od Dzieciątka Jazus (Ścinawka Dolna), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
województwo: mazowieckie
powiat: Powiat grodziski
gmina: Podkowa Leśna